Sosyal Medya'da Takip Edin
Afyonkarahisar | 04:14 (Gmt +3) Hava Durumu
Tarım Ve Orman Bakanlığı Destekleri

Tarım Ve Orman Bakanlığı Destekleri

1. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)

Söz konusu programa, çiftçi kayıt sistemine ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla; gerçek ve tüzel kişiler, kolektif şirket, limited şirket, ve anonim şirket seklinde kurulmuş olan şirketler; tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler başvurabilmektedir.

KKYDP kapsamında her yıl çıkartılan tebliğ ile belirlenen süre içinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ile tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere ve makine ekipman alımlarının desteklenmesi ile yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik projelere; Ekonomik yatırım projelerinde hibeye esas proje tutarının %50 si, toplu basınçlı sulama projelerinde hibeye esas proje tutarının %75 i hibe olarak verilmiştir. Hibe oranı makine/ekipman basına %50 olup, gerçek kişiler için 50.000 TL, tüzel kişiler için 100.000 TL tutarındaki alımlar program kapsamına girmektedir.

2. Genç Çiftçi Projesi

Kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere otuz bin TL’ye kadar hibe ödenmektedir.  Proje konuları; 

a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,
 • Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,
 • Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,
 • İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
 • Serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

b) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

 • Kapama meyve bahçesi tesisi,
 • Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,
 • Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,
 • Çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği,
 • Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı

c) Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

 • Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,
 • Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim, konularını kapsar.