Sosyal Medya'da Takip Edin
Afyonkarahisar | 04:02 (Gmt +3) Hava Durumu
TÜBİTAK 1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

TÜBİTAK 1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

1515 Programı, Ar-Ge laboratuvarının kuruluş aşaması bedelinin ötesine uzanan tümleşik bir model uygulamaktadır. 1515 Programı, en fazla 10 yıllık bir süre boyunca her bir takvim yılı için 10 milyon TL'ye kadar Ar-Ge laboratuvarı işletme masraflarının % 75'e kadarını karşılayan tümüyle hibeye dayalı finansal bir model sunmaktadır.

Hibe desteğinin kapsamı şu kalemleri içermektedir:

  • Personel maliyetleri
  • Genel işletme giderleri
  • Danışmanlık ücretleri

Personel maliyetlerinin toplam hibe tutarı içinden karşılanabilmesi için personelin en az % 50'sinin Türk vatandaşlığına ve en az 1/3' ünün doktora derecesine sahip olması gerekmektedir.